Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 603577

Gemeente Dordrecht

Dossier - 603577

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 603577
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het vaststellen van een beleidslijn betreffende te maken keuzes bij stedelijke programmering
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 13-04-2011 09:20:33
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het vaststellen van een beleidslijn betreffende te maken keuzes bij stedelijke programmering
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar ED Forsten, 078 770 4835
Datum B&W Besluit 08-03-2011
Gerelateerde zaak 533556
In Open Voorraad Nee
Toelichting In bijgevoegde notitie wordt een voorstel gedaan voor het sturen op het ruimtelijke programma van de stad Dordrecht. Omdat niet alle projecten tegelijk kunnen worden uitgevoerd moeten er keuzes worden gemaakt. Als instrument voor het beoordelen van de concurrentie tussen projecten wordt gebruik gemaakt van de leefmilieus die in de structuurvisie Dordrecht zijn beschreven. Problemen zijn er vooral in de leefmilieus "levendig stedelijk", gecombineerd met "kantorenlocatie" (concurrentie vanwege overprogrammering) en "rustig groen" (tekort aan programma). Daarom beperkt de notitie zich tot deze leefmilieus en bijbehorende locaties. Per grote ontwikkellocatie wordt een advies over de ontwikkelrichting gegeven. Het college heeft een beleidslijn vastgesteld waaraan programmawijzigingen en nieuwe ontwikkelingen kunnen worden getoetst. Ook wordt deze gebruikt voor het maken van keuzes binnen het bestaande programma en in het overleg met de regio. De belangrijkste prioriteiten hierin zijn: - Topprioriteit voor Stadswerven als locatie met een levendig stedelijk leefmilieu. - Prioriteit voor Amstelwijck als lopende kantorenlocatie. - Prioriteit voor de Binnenstad voor wat betreft detailhandel en (niet al te grote) stedelijke voorzieningen.
Gepubliceerd 13-04-2011