Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 601704

Gemeente Dordrecht

Dossier - 601704

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 601704
Onderwerp Jaarplan Integrale Handhaving 2011
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 13-04-2011 09:20:34
Onderwerp Jaarplan Integrale Handhaving 2011
Programma Veiligheid
Onderwerplijstnr 12 - Handhaving en Toezicht
Vergadersectie Voor nu voor kennisgeving aannemen en betrekken bij nog te agenderen onderwerp
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S van Dongen, 6178
Datum B&W Besluit 22-03-2011
Gerelateerde zaak 550866
In Open Voorraad Nee
Toelichting In het Jaarplan Integrale Handhaving 2011 is de concrete handhavingsinzet die in 2011 wordt geleverd op de diverse gemeentelijke handhavingsprioriteiten opgenomen. Dit jaarplan is een uitwerking van het Integraal Handhavings¬programma 2011-2015. Hierin staan per cluster en per thema de input¬doelstellingen (aantal controles, fte, uren en/of geld) en de outputdoelstellingen (aantal overtredingen, bestuurlijke of strafrechtelijke handhavingsacties) per prioriteit. Ook de inspanningen die worden geleverd om de kwaliteit en professionaliteit van de handhavings(organisatie) te verbeteren zijn in het jaarplan opgenomen. Verslaglegging over de uitvoering vindt plaats via de jaarverslagen integrale handhaving, waarin de gerealiseerde input en output worden gerelateerd aan de gewenste outcomedoelstellingen.
Gepubliceerd 13-04-2011