Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 601704

Gemeente Dordrecht

Dossier - 601704

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 601704
Onderwerp Jaarplan Integrale Handhaving 2011
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 13-04-2011 09:20:34
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (Veiligheid) - dinsdag 24 mei 2011 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Dit stuk is betrokken bij dossier Vaststellen van het Integraal Handhavingsprogramma 2011-2015 (601710) Het dossier is in de raad van 12 april voor kennisgeving aangenomen.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 april 2011 20:15
Besluit:

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor nu voor kennisgeving aan te nemen en te betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel Integraal Handhavingsprogramma 2011-2015 op een nader te bepalen moment.