Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 600354

Gemeente Dordrecht

Dossier - 600354

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 600354
Onderwerp Benoemen van mevrouw Y. Ditmer als lid van de Adviescommissie
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 23-03-2011 13:11:35
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 29 maart 2011 20:30
Besluit:

De meeste vertegenwoordigers van de fracties in de agendacommissie staan niet positief ten opzichte van de benoeming van een nieuw commissielid voor de VVD, i.v.m. de te nemen bezuinigingsmaatregelen. De voorzitter geeft aan dat de bezuinigingsmaatregelen nog niet zijn vastgesteld. De VVD heeft nog formeel recht tot het benoemen van een commissielid. 
Mevr. Koene geeft aan het voorstel mee terug te nemen naar haar fractie en er de volgende agendacommissie op terug te komen.


Agendacommissie 12 april 2011:

Mevrouw Koene geeft aan dat de VVD-fractie het voorstel intrekt.