Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 599571

Gemeente Dordrecht

Dossier - 599571

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 599571
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet voor de aanleg openbare ruimte Kloosterstraat
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 29-03-2011 16:35:04
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 april 2011 14:00
Besluit:

De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar voor de aanleg openbare ruimte Kloosterstraat en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 april 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 19 april 2011.