Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 599488

Gemeente Dordrecht

Dossier - 599488

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 599488
Onderwerp Vaststellen Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 29-03-2011 16:40:25
Onderwerp Vaststellen Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 83 - Gemeenschappelijke regeling Natuur en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch"
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Bezemer, 078 639 6237
Datum B&W Besluit 22-03-2011
Gerelateerde zaak 546685
Datum verzending 07-04-2011
Agendacommissie 12-04-2011
Termijn agenda In afwachting van antwoord op vragen Hr. Hoogerduijn
Raad 17-05-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting In de Nota van Uitgangspunten staan beleidskaders, wet- en regelgeving, initiatieven en richtinggevende uitspraken over het nieuw op te stellen bestemmingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch. De gemeenteraad stelt deze Nota van Uitgangspunten vast. Daarmee stelt zij de kaders voor het nieuwe bestemmingsplan. Na vaststelling van de kaders zal het nieuwe bestemmingsplan worden opgesteld en de procedure doorlopen, waarna het bestemmingsplan door de raad vastgesteld wordt.
Gepubliceerd 29-03-2011