Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 593596

Gemeente Dordrecht

Dossier - 593596

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 593596
Onderwerp Benoemen kamervoorzitters
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 16-03-2011 10:18:52
Onderwerp Benoemen kamervoorzitters
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Benoemingen / Aanwijzingen
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.J. 't Lam 078 639 8541
Datum B&W Besluit 15-03-2011
Datum verzending 17-03-2011
Raad 22-03-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 11 maart zijn 9 kamervoorzitters benoemd. De heren Van Eijk en J.J.W. van Dongen zijn inmiddels geen lid meer van de raad. Aan de fracties is gevraagd nieuwe kandidaten voor kamervoorzitter aan te dragen. Twaalf raads- en commissieleden hebben zich aangemeld.
Gepubliceerd 16-03-2011