Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 589055

Gemeente Dordrecht

Dossier - 589055

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 589055
Onderwerp Expertmeeting Alcohol en Drugs Jongeren
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 06-05-2011 09:49:21
Beantwoording art. 40 vragen van mevrouw J.L.M. van Benthem namens de fractie VVD over drugsgebruik en drugsoverlast door jongeren
Vergadering Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 15 februari 2011 22:15 - Adviescommissie
Besluittekst

Ter kennisname voor de raad van 22 februari 2011.

Rond april 2011 zal er een expertmeeting georganiseerd worden, waarbij diverse facetten van de problematiek rondom drugsgebruik en jongeren aan bod zullen komen (waarbij met name gekeken zal worden naar gezondheidsproblematiek en vroegtijdig schoolverlaten). Samen met de ambtelijke ondersteuning zal gekeken worden welke partijen zullen worden uitgenodigd (te denken valt aan: professionals uit ROC, speciaal onderwijs en de verslavingshulpverlening, vertegenwoordigers van ouderverenigingen, en experts van het Trimbos instituut).

Wat betreft het beleid rondom de coffeeshops zal het college waarschijnlijk rond mei 2011 met een voorstel komen. Een concept hiervoor is klaar en gaat nu eerst naar de driehoek, om vervolgens de route college raad te volgen.

Op aanraden van mevrouw Van Wenum-Kroon zal de wethouder zich ook verdiepen in het Aanvalsplan Drugs & Alcohol van de gemeente Rotterdam.