Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 586944

Gemeente Dordrecht

Dossier - 586944

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 586944
Onderwerp Vaststellen bezuinigingsvoorstellen raad en griffie
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 09-03-2011 13:03:26
Onderwerp Vaststellen bezuinigingsvoorstellen raad en griffie
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8980
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.H. de Roo-Veulings 078 639 8980
Datum B&W Besluit 24-02-2011
Datum verzending 10-03-2011
Agendacommissie 15-03-2011
Adviescommissie 29-03-2011
Raad 19-04-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Raad en griffie dragen een evenredig deel bij in het pakket maatregelen om tot een sluitend meerjarenperspectief 2011-2014 te komen. Hiertoe worden 11 voorstellen aan de raad voorgelegd.
Gepubliceerd 09-03-2011