Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 586944

Gemeente Dordrecht

Dossier - 586944

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 586944
Onderwerp Vaststellen bezuinigingsvoorstellen raad en griffie
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 09-03-2011 13:03:26
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 april 2011 14:00
Besluit:

Het te bezuinigingen bedrag is voor geen van de raadsleden een punt; discussie ontstaat over de posten waarop dat dient te geschieden. Meerdere fracties uiten zorg over de bezuinigingen in de media, zoals het vervallen van de Raadspagina of de Dordtse Kwesties; communicatie vanuit de gemeenteraad naar de burger.  
Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met de stemmen van VVD (4), BVD (13), CDA (3), PvdA (6) en GroenLinks (3) voor en de stemmen van CU/SGP (2), D66 (2) en VSP (2) tegen.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 29 maart 2011 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De discussie richt zich op de verlaging van het fractiebudget per raadslid (meerdere fracties willen een hogere bezuiniging), de besparing op communicatie (de besparing op de pagina Politiek in Dordt valt grotendeels weg tegen de extra kosten voor publiceren van agenda en besluiten raad) en de invoeringsdatum (1 april zoals in het voorstel staat of pas na het raadsbesluit).
Nogmaals wordt bevestigd dat het op een andere wijze beschikbaar stellen van de lijst van ingekomen stukken pas ingaat als er een goede googlefunctie is.
De voorzitter geeft aan dat er bij het schrappen van een bezuinigingsvoorstel een nieuw voorstel moet worden aangedragen.
De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 19 april 2011.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

Op verzoek van de fracties VVD en BVD besluit de agendacommissie het raadsvoorstel te agenderen voor een nader te plannen kamer in de adviescommissie.