Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 586413

Gemeente Dordrecht

Dossier - 586413

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 586413
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Evaluatie experimenten met buurtbudgetten Burgers aan Zet
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 10-03-2011 08:48:57
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 augustus 2011 14:00
Besluit:

De gemeenteraad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan. Met de stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks en D66 tegen en de stemmen van de overige fracties voor besluit de gemeenteraad dat motie 14, die is ingediend tijdens de begrotingsraad van november 2010, als afgehandeld kan worden beschouwd.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - dinsdag 23 augustus 2011 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties van de PvdA en GroenLinks terug te verwijzen naar de agendacommissie voor agendering in de middagraad van 27 september.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 29 maart 2011 20:30
Besluit:

Mevr. De Smoker - D66 zegt, dat het onderwerp buurtbudgetten Burgers aan Zet ook aan de orde is geweest op de Drechtstedendinsdag en over dit onderwerp lovend gesproken is. In de raadsinformatiebrief over de evaluatie is men minder positief. De agendacommissie besluit dit stuk ter bespreking te agenderen voor een adviescommissiekamer (1 blok) voor een nader te bepalen datum.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 maart 2011 14:00
Besluit:

Op verzoek van meerdere fracties besluit de raad deze brief ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.