Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 586286

Gemeente Dordrecht

Dossier - 586286

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 586286
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie Sportpark Zeehavenlaan en kennisnemen van de modernisering van het sportpark
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 10-03-2011 08:47:04
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie Sportpark Zeehavenlaan en kennisnemen van de modernisering van het sportpark
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder R.E.C. Reynvaan
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar WM van Beers, 078 639 6153
Datum B&W Besluit 08-03-2011
Gerelateerde zaak 533903
Datum verzending 17-03-2011
Agendacommissie 22-03-2011
Raad 29-03-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting De gemeentelijke sectoren/bedrijven betrokken bij sport en wijken hebben de krachten gebundeld om werk te maken van de modernisering van Sportpark Zeehavenlaan in Wielwijk. De aanleg van een kunstgrasveld, ter vervanging van twee natuurgrasvelden en één trainingsveld voor voetbalvereniging SSW, heeft ruimte opgeleverd voor de herhuisvesting van sportschool De Ringer en de realisatie van een sportieve speelplek voor de wijk. De modernisering kent drie fases. De eerste fase, realisatie van het kunstgrasveld en de daaruit voortkomende inkrimping van het terrein van SSW, is in 2010 uitgevoerd. De raad heeft hiertoe in januari 2010 besloten (RIS: 305264). De in dit voorstel beschreven vervolgfasen zijn in dat raadsbesluit reeds benoemd. De tweede fase betreft de nieuwbouw van sportschool De Ringer, inclusief een parkeerterrein. De derde fase betreft de aanleg van een sportieve speelplek voor de wijk, inclusief verbeteringen in groen, toegankelijkheid en water. Dit raadsvoorstel licht de tweede en derde fase inhoudelijk en financieel toe.
Gepubliceerd 10-03-2011