Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 586264

Gemeente Dordrecht

Dossier - 586264

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 586264
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanwijzen Kuipershaven 152-155 als gemeentelijk monument
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 10-03-2011 08:48:18
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanwijzen Kuipershaven 152-155 als gemeentelijk monument
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0786398282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes, 6850
Datum B&W Besluit 08-03-2011
Gerelateerde zaak 536476
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 21 september 2010 heeft de Vereniging voor Industriƫle Archeologie Zuid Holland verzocht Kuipershaven 152-155 aan te wijzen als gemeentelijk monument. De Vereniging Oud-Dordrecht ondersteunt het verzoek. In de onderbouwing van het verzoek is sprake van architectonische, unieke en bouwhistorische waarde. Maar ook van gaafheid en ensemblewaarde. Op 25 oktober 2010 heeft de Welstands- en Monumentencommissie positief geadviseerd over het verzoek. Op 30 november 2010 hebben wij het voornemen uitgesproken het complex Kuipershaven 152-155, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie F, nummer 2195, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Er zijn gedurende de ter inzage legging geen zienswijzen ingekomen. Op 8 maart 2011 hebben wij gelet op de redengevende omschrijving van het complex (bijlage 1), voorts gelet op het positieve advies van de Welstands- en Monumentencommissie d.d. 25 oktober 2010 en in aanmerking nemend dat geen zienswijzen zijn ingekomen, besloten het complex Kuipershaven 152-155, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie F, nummer 2195, aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Gepubliceerd 10-03-2011