Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 585990

Gemeente Dordrecht

Dossier - 585990

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 585990
Onderwerp Vaststellen conceptagenda adviescommissie d.d. 29 maart 2011
Ingekomen/gepubliceerd 08-03-2011 15:29:32
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 22 maart 2011 17:00
Besluit:

De conceptagenda van de Adviescommissie d.d. 29 maart 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld. Ten aanzien van de kamer Sociale Leefomgeving (Sport en recreatie) Afronden krediet Sportboulevard wordt meegedeeld dat de kamer de laatste 15 minute besloten is.
Ook de kamer over het CTOO is besloten. Deze kamer is wel toegankelijk voor alle raads- en commissieleden.