Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 585986

Gemeente Dordrecht

Dossier - 585986

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 585986
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 08-03-2011 15:29:29
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 22 maart 2011 17:00
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker (voorzitter), Van Wenum, Ruisch, Koene,  Hendrickx (wnd. griffier), De Roo (besluitenlijst) en de heren, Van Verk, Klous, Tazelaar, Hoogerduijn en Tiebosch. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.