Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 582415

Gemeente Dordrecht

Dossier - 582415

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 582415
Onderwerp (Her-)inrichting Rekenkamer Dordrecht
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 03-03-2011 17:25:07
Onderwerp (Her-)inrichting Rekenkamer Dordrecht
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 109 - Verantwoordingsdocumenten Rekenkamercommissie Dordrecht
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.J. 't Lam 078 639 8541
Datum B&W Besluit 24-02-2011
Datum verzending 10-03-2011
Agendacommissie 15-03-2011
Raad 22-03-2011 (met stemverklaringen)
In Open Voorraad Nee
Toelichting In 2004 is gekozen voor een Rekenkamer met een eenhoofdige directeur. Na zijn vertrek medio 2010 is de inrichting van de Rekenkamer Dordrecht geëvalueerd. Uit de evaluatie komt naar voren dat een regionale rekenkamerfunctie de voorkeur geniet. Omdat het niet realistisch wordt geacht dat een regionale rekenkamer op korte termijn is gerealiseerd, wordt ter overbrugging per 1 september 2011 voor de duur van twee à drie jaar een commissie van drie externe onafhankelijke leden benoemd.
Gepubliceerd 03-03-2011