Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 582415

Gemeente Dordrecht

Dossier - 582415

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 582415
Onderwerp (Her-)inrichting Rekenkamer Dordrecht
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 03-03-2011 17:25:07
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 maart 2011 14:00
Besluit:

De heer Tiebosch (D66) legt een stemverklaring af, waarin hij pleit voor verzekerde onafhankelijkheid van de Rekenkamer, zoals art. 182 van de Gemeentewet dat voorschrijft. De heer Van Verk (PvdA) legt tevens een stemverklaring af waarin hij pleit voor een minder kwetsbare organisatie van de rekenkamer en binding met raad en regio. Een Regionale Rekenkamer is een optie.
Met inachtneming van deze stemverklaringen stemt de raad in met de (Her)Inrichting van de Rekenkamer Dordrecht.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2011. Meerdere fracties kondigen een stemverklaring aan.