Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 582414

Gemeente Dordrecht

Dossier - 582414

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 582414
Onderwerp Benoemen/aanwijzen voorzitter Auditcommissie Dordrecht
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 03-03-2011 17:16:47
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 maart 2011 14:00
Besluit:

De raad benoemt cq wijst per acclamatie de voorzitter Auditcommissie Dordrecht aan conform het in het voorstel gestelde.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2011.