Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 579344

Gemeente Dordrecht

Dossier - 579344

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 579344
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor uitbreiding cameratoezicht stationsgebied en Colijnstraat
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 03-03-2011 11:40:49
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (Veiligheid) - woensdag 15 juni 2011 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Dit stuk is betrokken bij de thema-avond Veiligheid en Overlast. In de raad van 22 maart 2011 is het krediet voor voor uitbreiding cameratoezicht stationsgebied en Colijnstraat beschikbaar gesteld.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 maart 2011 14:00
Besluit:

Mevrouw Ruisch (GroenLinks) legt een stemverklaring af waarin zij opmerkt dat naar de mening van GroenLinks cameratoezicht in de openbare ruimte nauwelijks bijdraagt aan de veiligheid op straat. Voor enig effect is het in ieder geval noodzakelijk om de beelden zo veel als haalbaar is, live uit te kijken. De fractie kan zich vinden in de voorgestelde oplossing de beelden van de Colijnstraat rechtstreeks te bekijken op basis van de incident-patronen die worden aangeleverd door de politie. De fractie verzoekt de portefeuillehouder om de gemeenteraad in september 2011 te informeren over de resultaten van deze pilot.
De heer Van Verk (PvdA) legt een stemverklaring af, waarin hij stelt moeite te hebben met de zogenaamde schijnveiligheid. Zijn fractie zal hierop terugkomen bij de (voor het zomerreces verwachte) notitie waarin het college de plannen inzake overlast met de raad zal delen.


Met inachtneming van deze stemverklaringen stelt de raad het krediet voor uitbreiding cameratoezicht stationsgebied en Colijnstraat beschikbaar.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2011. De fracties GroenLinks en PvdA kondigen een stemverklaring aan. Op verzoek van de PvdA kan het raadsvoorstel alsnog inhoudelijk betrokken worden bij de aangekondigde nota over de integrale aanpak van overlast op straat.