Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 579138

Gemeente Dordrecht

Dossier - 579138

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 579138
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 03-03-2011 11:39:44
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging)
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078639 8980
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AR Zwaal, 078 639 6180
Datum B&W Besluit 22-02-2011
Gerelateerde zaak 529089
Datum verzending 10-03-2011
Agendacommissie 15-03-2011
Adviescommissie 12-04-2011
Raad 19-04-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting In het Politiek Akkoord 2010 - 2014 heeft het college aangegeven dat het de intentie heeft om de inwoners van de stad meer en betere mogelijkheden te bieden om aan de voorkant van ontwikkelingen mee te denken en voorstellen te doen. Het college heeft opdracht gegeven aan het Stads Bestuurs Centrum om een voorstel voor te bereiden voor een wijziging van de Verordening burgerinitiatief, die aan de raad ter vaststelling kan worden aangeboden. Met deze eerste wijziging van de Verordening burgerinitiatief wordt het burgers gemakkelijker gemaakt om een burgerinitiatief in te dienen.
Gepubliceerd 03-03-2011