Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 579138

Gemeente Dordrecht

Dossier - 579138

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 579138
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 03-03-2011 11:39:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 7 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 539736 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging) gewijzigde versie 13-04-2011 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype CBS wijk buurt kaart Dordrecht 1.1.2009.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 529089 - Eerste wijziging Verordening burgerinitiatief B&W besluit