Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 575586

Gemeente Dordrecht

Dossier - 575586

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 575586
Onderwerp Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen over de overeenkomst OCW inzake de ontwikkeling van Stadswerven
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2011 11:30:14
Onderwerp Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen over de overeenkomst OCW inzake de ontwikkeling van Stadswerven
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 110 - Stadswerven
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Bekkers, 078 639 6428
Datum B&W Besluit 22-02-2011
Gerelateerde zaak 498936
Datum verzending 10-03-2011
Agendacommissie 29-03-2011
Adviescommissie 12-04-2011
Raad 19-04-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Hierbij gaat de Concept-overeenkomst met OCW, ter vervanging van de overeenkomst van 2001. De overeenkomst behandelt de wijze van afname, prijsvaststelling, en verdere rechten en plichten van gemeente en OCW in Stadswerven, als uitwerking van de bouwclaim van OCW. Uitgangspunt is de marktprijs, die op elk moment bepalend zal zijn voor de prijs die OCW betaalt voor de gronden. Wij vragen de gemeenteraad haar eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Gepubliceerd 28-02-2011