Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 575536

Gemeente Dordrecht

Dossier - 575536

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 575536
Onderwerp Afzien van uitvoering burgerinitiatief Kindertheater
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2011 10:51:35
Onderwerp Afzien van uitvoering burgerinitiatief Kindertheater
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 156 - Kindertheater
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder J. Mos
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.M.P. Heskes, 078 639 6962
Datum B&W Besluit 22-02-2011
Gerelateerde zaak 531453
Datum verzending 03-03-2011
Agendacommissie 15-03-2011
Adviescommissie 17-05-2011 icm 478474 + 592733
Raad 24-05-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 28 september 2010 is het burgerinitiatief om te komen tot een Kindertheater aan de orde geweest. Het door de initiatiefnemers ingediende plan is op levensvatbaarheid beoordeeld en op de mogelijkheid om een pand op basis van antikraak ter beschikking te stellen. De raad wordt voorgesteld af te zien van het in bruikleen geven van een gemeentelijk pand gezien de conclusie dat door de initiatiefnemers niet aan de voorwaarden voldaan kan worden om binnen vier weken het pand te verlaten. De initiatiefnemers wordt geadviseerd in gesprek te gaan met andere culturele voorzieningen in de stad om te bekijken of aansluiting mogelijk is.
Gepubliceerd 28-02-2011