Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 575536

Gemeente Dordrecht

Dossier - 575536

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 575536
Onderwerp Afzien van uitvoering burgerinitiatief Kindertheater
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2011 10:51:35
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Afzien van uitvoering burgerinitiatief Kindertheater Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Afzien van uitvoering burgerinitiatief Kindertheater Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 536221 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Afzien van uitvoering burgerinitiatief Kindertheater Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Nadere uitwerking Burgerinitiatief Kindertheater + Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Definitieve uitwerking van het Burgerinitiatief Kindertheater + Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Verslag gesprek tussen gemeente en initiatiefnemers Bijlage
Icoon voor documenttype Afzien van uitvoering burgerinitiatief Kindertheater B&W besluit