Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 575536

Gemeente Dordrecht

Dossier - 575536

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 575536
Onderwerp Afzien van uitvoering burgerinitiatief Kindertheater
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2011 10:51:35
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 mei 2011 20:15
Besluit:

Er is een stemverklaring van de fractie van GroenLinks en de VSP.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - dinsdag 17 mei 2011 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 25 mei 2011 met stemverklaringen van de fracties GroenLinks en de PvdA.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit het stuk te agenderen voor een nader te plannen vergadering van de adviescommissie (2 blokken), waarbij het eerste blok voor de pauze wordt geagendeerd en het tweede blok na de pauze. Het eerste blok kan gebruikt worden om met elkaar van gedachten te wisselen over het verloop van het proces; het tweede blok voor een dialoog met de initiatiefnemers.


De heer Klous merkt op dat in de raad van 26 oktober 2010 is besloten dat het rapport van de Stichting Museum 1940-1945 omtrent (her)huisvesting aan de Nieuwe Haven 27-28 ter afhandeling wordt doorgeleid naar het college van burgemeester en wethouders en dat dit rapport plus het antwoord en de notitie van het college inzake het Kindertheater+ gezamenlijk behandeld worden in de adviescommissie. De voorzitter constateert dat dit een terecht punt is en dat deze omissie onder de aandacht van het college zal worden gebracht.