Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 575510

Gemeente Dordrecht

Dossier - 575510

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 575510
Onderwerp Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 (16e wijziging)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2011 10:49:25
Onderwerp Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 (16e wijziging)
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A de Ruiter-in't Veld, 078 639 6459
Datum B&W Besluit 22-02-2011
Gerelateerde zaak 529377
Datum verzending 03-03-2011
Agendacommissie 15-03-2011
Raad 22-03-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Zoals gebruikelijk worden jaarlijks de tarieven zeehaven- en binnenhavengeld vastgesteld. Tarieventabel 2011 Zeehavengeld Het zeehavengeld wordt geheven in privaatrechtelijk kader op grond van een sinds 1 januari 2004 geldende privaatrechtelijke overeenkomst. De jaarlijkse tariefsverhoging, welke door Rotterdam wordt vastgesteld, is meestal in december bekend. De tarieven gaan normaliter per 1 januari 2011 in. Op grond van artikel 160, lid 1,l sub e van de Gemeentewet is het college bevoegd tot het besluiten over privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente. Het vaststellen van de tarieventabel 2011 wordt als een bevoegdheid van het college beschouwd. Op 22 februari 2011 heeft het college de tarieven 2011 voor het zeehavengeld vastgesteld. Deze zijn ter kennisname als bijlage bij dit voorstel bijgevoegd. Tarieventabel 2011 Binnenhavengeld Het binnenhavengeld is een fiscaalrechtelijke heffing, neergelegd in de Verordening Binnenhavengeld 1995. Tussen de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht is een bestuursovereenkomst van toepassing, regelende de samenwerking op het gebied van de heffing en invordering van binnenhavengeld. Voor de toepassing van deze verordening worden de havens van de bovengenoemde gemeenten als één havencomplex beschouwd. Sinds de inwerkingtreding van de Verordening Binnenhavengeld 1995 is het gebruikelijk dat deze verordening jaarlijks (inclusief de Tarieventabel) opnieuw wordt vastgesteld in de raad. Met de voorgestelde tarieven binnenhavengeld volgt Havenbedrijf Dordrecht de haven van Rotterdam.
Gepubliceerd 28-02-2011