Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 575483

Gemeente Dordrecht

Dossier - 575483

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 575483
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet t.b.v. reconstructie Wieldrechtseweg
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2011 10:45:54
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet t.b.v. reconstructie Wieldrechtseweg
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 76 - Revitalisering Zeehavengebied
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Vlasblom, 078 639 6548 en AB Karten-Ouwersloot, 078 639 6818
Datum B&W Besluit 22-02-2011
Gerelateerde zaak 519430
Datum verzending 03-03-2011
Agendacommissie 15-03-2011
Raad 22-03-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 6 december 2006 heeft uw raad een krediet gevoteerd van € 2.800.000,-- ten behoeve van de reconstructie van de Wieldrechtseweg. Dit krediet wordt gedekt uit provinciale subsidie voor een bedrag van € 1.300.000,-- en voor € 1.500.000,-- uit de Reserve Strategische Investeringen SI-E 11. De totale reservering voor dit project bedraagt € 3.100.000,--. Wij vragen u het resterende bedrag van € 300.000,-- uit de bestaande Reserve Strategische Investeringen (SI-E11) te mogen aanwenden om de afrondende werkzaamheden te kunnen verrichten.
Gepubliceerd 28-02-2011