Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 575483

Gemeente Dordrecht

Dossier - 575483

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 575483
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet t.b.v. reconstructie Wieldrechtseweg
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2011 10:45:54
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 maart 2011 14:00
Besluit:

De heer Nederhof (BVD) legt een stemverklaring af, waarin hij opmerkt dat zijn fractie kan instemmen met de beschikbaarstelling van het krediet ten laste van de Strategische Investeringen, maar vreest dat dit niet de laatste keer zal zijn. Hij verzoekt het college de werkzaamheden zo af te stemmen dat geen ongewenste kredieten nodig zijn. Met inachtneming van deze stemverklaring stelt de raad het gevraagde krediet t.b.v. de reconstructie Wieldrechtseweg beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2011.