Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 575472

Gemeente Dordrecht

Dossier - 575472

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 575472
Onderwerp Raadsinformatiebrief over markten en standplaatsen
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2011 11:32:37
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 februari 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 22 maart 2011 17:00
Besluit:

Dhr. Van Verk stelt voor een thema-avond te organiseren buiten de reguliere dinsdagavond om meerdere stukken die betrekking hebben op de Binnenstad samen te bespreken, o.a.  Big Rivers, Toeristische Binnenstad, Sponsering, Seriousrequest enz.
Voor deze avond een externe voorzitter uit te nodigen. De avond te verdelen in twee delen. Deel 1: Sponsering, Big Rivers, Serious Request. Deel 2: Toeristische Binnenstad, BRO rapportage. de overige fracties stemmen hier mee in. De dames De Smoker en Koene zijn bereid mee te denken bij de invulling van deze avond.
De agendacommissie besluit deze thema-avond te agenderen voor een nader te bepalen datum.


 

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 maart 2011 20:15
Besluit:

Op verzoek van mevrouw Van Benthem (VVD) besluit de raad de brief in combinatie met brief h door te geleiden naar de Agendacommissie.