Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 575381

Gemeente Dordrecht

Dossier - 575381

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 575381
Onderwerp Vaststellen van de Referendumverordening Dordrecht
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2011 10:40:10
Onderwerp Vaststellen van de Referendumverordening Dordrecht
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8980
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, 078 639 8255
Datum B&W Besluit 22-02-2011
Gerelateerde zaak 529025
Datum verzending 03-03-2011
Agendacommissie 15-03-2011
Adviescommissie 12-04-2011
Raad 19-04-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting In het Politiek Akkoord 2010 - 2014 heeft het college aangegeven dat het de intentie heeft om de inwoners van de stad meer en betere mogelijkheden te bieden om aan de voorkant van ontwikkelingen mee te denken en voorstellen te doen. Als uitwerking van deze uitgangspunten is onder meer genoemd het invoeren van een referendum over thema's met een breed maatschappelijk belang. Het college heeft opdracht gegeven aan het Stads Bestuurs Centrum om een voorstel voor te bereiden voor een referendumverordening, die aan de raad ter vaststelling kan worden aangeboden.
Gepubliceerd 28-02-2011