Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 575381

Gemeente Dordrecht

Dossier - 575381

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 575381
Onderwerp Vaststellen van de Referendumverordening Dordrecht
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2011 10:40:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 april 2011 14:00
Besluit:

De heer Staat (CU/SGP) legt een stemverklaring af waarin hij opmerkt dat er binnen de CU en de SGP verschillend over het onderwerp referenda wordt gedacht. De CU kan zich hierin wel vinden, maar de SGP niet. Hij merkt op dat de kiezers de partij op basis van het verkiezingsprogramma een mandaat geven, en hij kan zich hierin niet vinden. Daarnaast zijn de hoge kosten een bezwaar. Fractiegenote mevrouw Catsburg stemt wel voor het referendum. Met inachtneming van deze stemverklaring, (en een stem tegen), stemt de raad in meerderheid voor de referendumverordening Dordrecht en stelt deze conform vast.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 12 april 2011 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

Zie besluit adviescommissie Bestuur en Middelen over Vaststellen Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging).
De Verordening burgerinitiatief en de referendumverordening zijn gelijktijdig behandeld.
De adviescommissie adviseert de Referendumverordening als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad van 19 april 2011.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor een nader te plannen vergadering van de adviescommissie (1 blok), bij voorkeur op dezelfde avond dat de verordening Burgerinitiatief in de adviescommissie besproken wordt.