Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 572036

Gemeente Dordrecht

Dossier - 572036

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 572036
Onderwerp Presentatie Voorlopig ontwerp Hofcarré, herhuisvesting Erfgoedcentrum DiEP
Aanspreekpunt A.M. Doornenbal
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2011 17:26:51
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - dinsdag 12 april 2011 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De presentatie VO Hofcarré wordt in drie delen gepresenteerd. Henk Kranendonk start met een presentatie over het VO Hof/DiEP, waarin een aantal mutaties zijn doorgevoerd t.g.v. het politiek akkoord. (De Statenschool blijft school). Directeur Erfgoedcentrum DiEP, Ineke Middag, gaat aan de hand van o.a. plattegronden in op het inrichtingsconcept. Pieter van der Heijden (XPEX) sluit af met een beeldende presentatie waarin de thematische indeling van het ontwerp tot uiting wordt gebracht en toegelicht. De bezoeker krijgt de gelegenheid om interactief en afgestemd op persoonlijke interesses door de ruimten te lopen. Er komt een thematische presentatie 1572-1619, waarin de voor Dordrecht van historisch belang zijnde gebeurtenissen als de Sint-Elisabethsvloed, de Eerste Vrije Statenvergadering en de Synode worden uitgelicht. Het voorontwerp zal naar verwachting in mei aan de raad worden aangeboden. Dan zal er ook gelegenheid zijn om de plannen in een bredere context van het Hofkwartier te bespreken.