Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571618

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571618

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571618
Onderwerp Beschikbaarstellen van een krediet aan de Omgevingsdienst ten behoeve van de ontvlechting Milieudienst en de Regio Zuid-Holland Zuid (schoon schip)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 17-02-2011 13:04:43
Onderwerp Beschikbaarstellen van een krediet aan de Omgevingsdienst ten behoeve van de ontvlechting Milieudienst en de Regio Zuid-Holland Zuid (schoon schip)
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 52 - Regio Zuid-Holland Zuid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8980
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, 078 639 6866
Datum B&W Besluit 15-02-2011
Gerelateerde zaak 525363
Datum verzending 03-03-2011
Agendacommissie 15-03-2011
Raad 22-03-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Per 1 januari jl. is de Milieudienst vanuit de Regio Zuid-Holland Zuid overgegaan in de GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. In de ontvlechting van de Milieudienst en de Regio ZHZ zit een financieel knelpunt. De Milieudienst vraagt Dordrecht om dit knelpunt op te lossen. De reden daarvoor is dat er sinds de overdracht van wettelijke taken van Dordrecht naar Milieudienst per 2007 een fors en structureel financieel probleem is ontstaan vanwege het hogere uurtarief bij de Regio. Het is de Milieudienst de afgelopen jaren onvoldoende gelukt de formatie terug te dringen. Voorgesteld wordt om nog één maal een bijdrage te leveren.
Gepubliceerd 17-02-2011