Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571618

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571618

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571618
Onderwerp Beschikbaarstellen van een krediet aan de Omgevingsdienst ten behoeve van de ontvlechting Milieudienst en de Regio Zuid-Holland Zuid (schoon schip)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 17-02-2011 13:04:43
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 maart 2011 14:00
Besluit:

De raad stelt het krediet aan de Omgevingsdienst ten behoeve van de ontvlechting Milieudienst en de Regio Zuid-Holland Zuid beschikbaar.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2011.