Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571613

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571613

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571613
Onderwerp Afronden krediet Sportboulevard
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-02-2011 13:03:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Afronden krediet Sportboulevard Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Afronden krediet Sportboulevard Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 532410 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad comptabiliteitsbesluit getekend 532410 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Rubriek 6 afrondend krediet Sportboulevard Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 7 afrondend krediet Sportboulevard Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Afronden krediet Sportboulevard Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Afronden krediet Sportboulevard B&W besluit