Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571613

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571613

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571613
Onderwerp Afronden krediet Sportboulevard
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-02-2011 13:03:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 april 2011 20:15
Besluit:

De raad verstrekt de gevraagde kredieten inzake Sportboulevard en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Sport en recreatie) - dinsdag 29 maart 2011 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De aanwezige raads- en commissieleden uiten hun zorg over o.a. de negatieve publiciteit rondom Optisport en de reeds verstrekte en mogelijk nog te verwachten kredieten t.b.v. het Sportpark. Een mogelijke realisatie van een aantal tennisbanen op het dak van de parkeergarage, vinden de fracties VSP en BVD een interessant idee. De wethouder zegt toe dat de evaluatie parkeertarieven dit najaar aan de raad zal worden toegezonden.
De adviescommissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad van 12 april a.s.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie (1 blok), waarvan een klein gedeelte van de vergadering in beslotenheid kan plaatsvinden.