Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571579

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571579

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571579
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beleidsregel en nadere regels voor de organisatie en uitvoering van evenementen
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 17-02-2011 12:41:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 februari 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 22 maart 2011 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te betrekken bij de thema-avond over de Binnenstad op een nader te bepalen datum.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 maart 2011 20:15
Besluit:

Op verzoek van mevrouw Van Benthem (VVD) besluit de raad de brief in combinatie met brief e door te geleiden naar de Agendacommissie.