Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571565

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571565

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571565
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Provincialeweg"
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 16-02-2011 11:29:17
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Provincialeweg"
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 078 639 8495
Datum B&W Besluit 15-02-2011
Gerelateerde zaak 525976
Datum verzending 17-02-2011
Agendacommissie 22-02-2011
Adviescommissie 15-03-2011, incl. Sprekersplein 15 min.
Raad 22-03-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Van 11 november 2010 tot en met 22 december 2010 heeft het ontwerpbestemmingsplan "Provincialeweg" ter inzage gelegen. Het plangebied bestaat uit twee delen. Het westelijke deel betreft het kruispunt met de Noordhoevelaan tot het kruispunt met de Vissersdijk. Het oostelijke deel betreft het kruispunt met de Visserstuin en de Recklinghausenweg. Het bestemmingsplan voorziet in verbreding van de Provincialeweg. Over het ontwerpbestemmingsplan zijn drie zienswijzen ingediend. Rijkswaterstaat vraagt daarnaast in een brief aandacht voor haar belangen vanwege de mogelijke bouw van een nieuw stadion voor FC Dordrecht. Hierbij treft u ons voorstel aan voor de vaststelling van het bestemmingsplan "Provincialeweg" inclusief een beoordeling van de ingekomen zienswijzen (bijlage). Wij verwijzen u hier kortheidshalve naar.
Gepubliceerd 16-02-2011