Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571555

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571555

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571555
Onderwerp Raadsinformatiebrief over een integrale en toekomstbestendige aanpak voor multiproblem jongeren in Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-02-2011 12:40:15
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over een integrale en toekomstbestendige aanpak voor multiproblem jongeren in Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake Integrale en toekomstbestendige aanpak multiproblemjongeren Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Visie en Programma van Eisen multiproblemjeugd Dordrecht 2011 Beleidsnota