Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571555

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571555

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571555
Onderwerp Raadsinformatiebrief over een integrale en toekomstbestendige aanpak voor multiproblem jongeren in Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-02-2011 12:40:15
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 mei 2011 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 12 april 2011 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie wenst de raadsinformatiebrief tevens te betrekken bij de Expertmeeting Alcohol, Drugs en Jongeren van 17 mei 2011.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 22 maart 2011 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter bespreking te agenderen voor een Adviescommissiekamer van 2 blokken. Voor bespreking van de raadsinformatiebrief zullen verschillende organisaties worden uitgenodigd. Dhr. Van Verk is bereid aan te geven welke organisaties dat zouden moeten zijn. De agendacommissie wenst deze Adviscommissiekamer te agenderen voor de expert meeting alcohol en drugs van 17 mei 2011, zodat de opbrengst van deze kamer betrokken kan worden bij de expert meeting.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 maart 2011 20:15
Besluit:

Mevrouw Van Benthem (VVD) verzoekt de brief door te geleiden naar de Agendacommissie en te betrekken bij de brief over overlast en aanpak blowen. De heer Van Verk (PvdA) en mevrouw Ruisch (GroenLinks) steunen het doorgeleiden van de brief naar de Agendacommissie, maar willen de brief niet bij een ander stuk betrekken. De raad besluit de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.