Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571551

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571551

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571551
Onderwerp Instemmen met de jaarrekeningen 2008 en 2009 en onthouden van goedkeuring van de begroting 2010 van het Stedelijk Dalton Lyceum totdat een positief sluitende meerjarenbegroting is overlegd
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-02-2011 13:02:52
Onderwerp Instemmen met de jaarrekeningen 2008 en 2009 en onthouden van goedkeuring van de begroting 2010 van het Stedelijk Dalton Lyceum totdat een positief sluitende meerjarenbegroting is overlegd
Programma Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 125 - Stedelijk Dalton Lyceum
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder E. van de Burgt
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F El Malaab, 078 639 8618
Datum B&W Besluit 15-02-2011
Gerelateerde zaak 524523
Datum verzending 03-03-2011
Agendacommissie 15-03-2011
Adviescommissie CTOO 29-03-2011
Raad 22-03-2011 (stemverklaring BVD)
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op basis van onze toets, concluderen wij uit de jaarrekening 2008, jaarrekening 2009 en begroting 2010 dat het Stedelijk Dalton Lyceum (SDL) bezig is om een inhaalslag te maken met betrekking tot de financiële continuïteit van de stichting. De liquiditeitspositie van het SDL blijft echter om aandacht vragen. Om een gezonde exploitatie mogelijk te maken, hanteert SDL nog een aantal jaar een uiterst sober beleid. De exploitatiekosten van het Leerpark blijft een risico. De gemiddelde leeftijd van het personeel is hoger dan het landelijke, en hierdoor duurder. Ondanks het dalend aantal leerlingen in het Dordtse voortgezet onderwijs, is het marktaandeel van SDL gestegen. Om u op een correcte manier te adviseren, dient SDL een meerjarenbegroting te overleggen. De gemeente Dordrecht heeft een aantal keer verzocht om een meerjarenbegroting. Deze zou eind januari 2010 aangeboden worden. In de daarop volgende maanden is hier herhaaldelijk om gevraagd. Deze meerjarenbegroting is (nog) niet door de gemeente ontvangen. In januari 2011 is de begroting 2011 ontvangen. Ook hierbij is geen meerjarenbegroting toegevoegd, zoals SDL in oktober 2010 heeft toegezegd. Wij stellen u voor u van goedkeuring van de begroting 2010 te onthouden, totdat SDL een positief sluitende meerjarenbegroting kan overleggen. Dit heeft noch materiële gevolgen voor de gemeente Dordrecht, noch voor de stichting Stedelijk Dalton Lyceum.
Gepubliceerd 17-02-2011