Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571551

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571551

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571551
Onderwerp Instemmen met de jaarrekeningen 2008 en 2009 en onthouden van goedkeuring van de begroting 2010 van het Stedelijk Dalton Lyceum totdat een positief sluitende meerjarenbegroting is overlegd
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-02-2011 13:02:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 maart 2011 14:00
Besluit:

De heer Van Verk (PvdA) legt een stemverklaring af waarin hij opmerkt dat de lange duur van dit stuk niet getuigd van veel respect voor de raad.  De heer Klous (BVD) legt een stemverklaring af waarin hij opmerkt op een later moment in een collegecarrousel op de door de accountant geconstateerde onrechtmatigheid inzake de jaarrekening 2009 terug te komen. Het betreft het verzuim van de Europese aanbesteding van de aanschaf van leermiddelen.
Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen stemt de raad in met de jaarrekeningen 2008 en 2009 en onthoudt de raad zich van goedkeuring van de begroting 2010 van het Stedelijk Dalton Lyceum totdat een positief sluitende meerjarenbegroting is overlegd.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2011. De fractie van Beter Voor Dordt kondigt een stemverklaring aan. Tevens besluit de agendacommissie een CTOO-kamer te agenderen in de adviescommissie van 29 maart 2011, waar nog eens stilgestaan kan worden bij de gang van zaken rondom deze stukken en waarbij kennis gemaakt kan worden met de nieuwe wethouder Onderwijs.