Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571540

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571540

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571540
Onderwerp Al dan niet uiten wensen/bedenkingen en beschikbaar stellen krediet Transactie Nijverheidsstraat 95 / Eerste Tolstraat 2-10 i.v.m.reconstructie van de Mijlweg
Aanspreekpunt A.M. Doornenbal
Ingekomen/gepubliceerd 17-02-2011 13:17:37
Onderwerp Al dan niet uiten wensen/bedenkingen en beschikbaar stellen krediet Transactie Nijverheidsstraat 95 / Eerste Tolstraat 2-10 i.v.m.reconstructie van de Mijlweg
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 74 - Bedrijventerreinen Kil 1,Kil 2, Kil 3 en Kil4
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt A.M. Doornenbal
Aanspreekpunt telefoon 0786398288
Aanspreekpunt e-mail AM.Doornenbal@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Pronk, 078 639 6729
Datum B&W Besluit 15-02-2011
Gerelateerde zaak 527415
Datum verzending 17-02-2011
Agendacommissie 22-02-2011
Raad 15-03-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 23 november 2010 heeft ons college ingestemd met het voorstel inzake de reconstructie van de Mijlweg. Ingestemd is ondermeer met het starten van voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van de onteigeningsprocedure van het perceel Nijverheidstraat 95, welk perceel benodigd is voor de uitvoering van de ruimtelijke plannen ter plaatse. Hiermee heeft uw raad op 25 januari jl. ingestemd. Bij onteigening is de eis dat de gemeente aantoonbaar alles in het werk heeft gesteld om de benodigde gronden minnelijk te verwerven. Als de gemeente daar niet in slaagt, dan resteert de weg van onteigening. De gemeente is met de eigenaar van de Nijverheidstraat 95, te weten De Mijl Vastgoed BV, in gesprek gebleven. Uiteindelijk heeft dit overleg geresulteerd in een principe-overeenstemming tussen de Gemeente en De Mijl Vastgoed BV over de koopprijs van de onroerende zaken, waardoor onteigening niet langer nodig is. De gemeente heeft, onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming en aanvullende onderzoeken, zich bereid verklaard het bedrijfsobject Nijverheidstraat 95, alsmede de woningen Eerste Tolstraat 2 en 10 aan te kopen. De gemaakte afspraken en voorwaarden zijn vastgelegd in een concept-koopovereenkomst. Middels dit voorstel wordt u verzocht eventuele wensen en bedenkingen ter zake van de voorgenomen transactie aan ons college kenbaar te maken. Tevens dient een aanvullend krediet beschikbaar gesteld te worden.
Gepubliceerd 17-02-2011