Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571163

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571163

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571163
Onderwerp Rondvraag
Ingekomen/gepubliceerd 15-02-2011 14:39:55
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

In de rondvraag wordt geïnformeerd naar de aangekondigde Sportexcursie op zaterdag 9 april. De griffie wordt gevraagd na te gaan of er wel of geen uitnodiging is verstuurd (inmiddels heeft de griffie contact gelegd met het Sportbedrijf dat samen met de Sportraad verantwoordelijk is voor de excursie. Gebleken is dat zij de uitnodiging maandag 21 maart zullen verspreiden).


De heer Van Verk verzoekt mede namens de heer Bevers van de VVD om op korte termijn een ' benen op tafel bijeenkomst' van 2 blokken te organiseren over de ontwikkelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarbij de vraag aan de orde is:


- Is het mogelijk/wenselijk om een win-win-situatie te maken door Drechtwerk te positioneren als het gemeentelijk re-integratiebedrijf? met andere woorden: door de omzet van Drechtwerk te verbreden met re-integratieactiviteiten waarmee exploitatieverlies op de WSW-activiteiten kunnen worden opgevangen?


- gezien de majeure ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid: hoe ziet de raad zijn rol hierbinnen? Met andere woroden: wil de raad de voorstellen van het college / drechtstedenbestuur afwachten of zelf actief en reeds in een vroeg stadium actief meedenken / kaders stellen?


De agendacommissie stemt in met het voorstel.