Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571161

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571161

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571161
Onderwerp In concept voorbereiden agenda adviescommissie d.d. 29 maart 2011
Ingekomen/gepubliceerd 15-02-2011 14:39:54
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De conceptagenda wordt gewijzigd. De eerste ronde blijft onveranderd. In de tweede en derde ronde verruilen CTOO en Stedenbanden van plek (vanwege een inspreker bij het onderwerp over de Stedenbanden). In ronde drie vervalt de bespreking van het stuk over de Rekenkamer. De griffie zal de agenda verder aanvullen en ter vaststelling agenderen voor de agendacommissie van 22 maart 2011.