Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571157

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571157

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571157
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst agendacommissie d.d. 22 februari 2011
Ingekomen/gepubliceerd 15-02-2011 14:39:51
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst dankt mevrouw de Smoker wethouder Sleeking voor de toegezonden informatie over Reeweg Oost 3. Zij blijft het met belangstelling volgen en roept de wethouder op conform zijn eerder gedane toezegging de raad waar nodig te blijven informeren. Naar aanleiding van de besluitenlijst uit de heer Van Verk zijn teleurstelling over de wijze waarop de 'uitslagenavond provinciale verkiezingen' was georganiseerd. Hij kwalificeert de avond als te pover. Het leek alsof er twee bijeenkosmten waren: eentje in de Stadswinkel voor medewerkers van de stembureaus en eentje in vergaderkamer 1 voor overige belangstellenden. Hij pleit voor een opwaardering van dergelijke avonden. De burgemeester geeft aan dit signaal te betrekken bij de organisatie van toekomstige uitslagenavonden.