Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571134

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571134

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571134
Onderwerp Vaststellen van de notulen van de gemeenteraadsvergadering van 8 februari 2011, van de adviescommissie van 8 februari 2011, van de besloten adviescommissie van 8 februari 2011 (Havenbedrijf), van de gemeenteraadsvergadering van 15 februari 2011, en de adviescommissie van 15 februari 2011
Ingekomen/gepubliceerd 15-02-2011 14:21:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 maart 2011 20:15
Besluit:

Alle ter vaststelling voorgelegde notulen worden ongewijzigd vastgesteld.