Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 571133

Gemeente Dordrecht

Dossier - 571133

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 571133
Onderwerp Opening en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 15-02-2011 14:21:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 maart 2011 20:15
Besluit:

De burgemeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw Rusinovic en de heren Van der Kruijff, Lagendijk en Van Wensen zijn met kennisgeving afwezig.