Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 567930

Gemeente Dordrecht

Dossier - 567930

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 567930
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Evaluatie beleidsplan "Zorg voor Elkaar" 2008-2010
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 14-02-2011 11:48:49
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2011 14:00
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 14 juni 2011 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 12 april 2011 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie wenst de raadsinformatiebrief Evaluatie beleidsplan "Zorg voor Elkaar" 2008-2010 terug te laten komen in de adviescommissie. Dit in combinatie met een presentatie waarin de brief nader wordt toegelicht.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te agenderen voor een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie. De agendacommissie besluit dat de raadsinformatiebrief over de aanpak voor multiproblem jongeren in Dordrecht (brief onder 'i' op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 15 maart 2011) hierbij betrokken wordt.  

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 februari 2011 14:00
Besluit:

De raad besluit deze raadsinformatiebrief ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.