Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 567904

Gemeente Dordrecht

Dossier - 567904

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 567904
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voornemen tot wijziging Havenverordening (2e wijziging) en Verordening Binnenhavengeld 1995 (15e wijziging)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 14-02-2011 11:47:52
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voornemen tot wijziging Havenverordening (2e wijziging) en Verordening Binnenhavengeld 1995 (15e wijziging)
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Voor nu voor kennisgeving aannemen en betrekken bij nog te agenderen onderwerp
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0786398282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A de Ruiter-in t Veld, 6459
Datum B&W Besluit 08-02-2011
Gerelateerde zaak 521464
In Open Voorraad Nee
Toelichting Dordrecht wil de walstroomvoorziening in de Drechtsteden in gebruik nemen en wil de tarieven van het binnenhavengeld gaan opleggen op basis van een "brengplicht" in plaats van de huidige "haalplicht". Om dit te realiseren is een wijziging van de Havenverordening en de Verordening Binnenhavengeld 1995 noodzakelijk. Met de ingebruikname van de walstroomvoorziening in de Drechtsteden wordt een aanzienlijke milieuwinst geboekt en met de invoering van de brengplicht wordt de wijze van belastingheffing veel minder omslachtig en is veel minder patrouillewerk nodig.
Gepubliceerd 14-02-2011